ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOMEN'S HURDLES

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOMEN'S HURDLES

Παρουσίαση προγράμματος WOMEN’S HURDLES

Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 17:00-21:00

Ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΗΜΕΡΙΔΑ.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WOMEN’S HURDLES, στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, σκοπό έχει να αναπτύξει, εφαρμόσει και διαδώσει καινοτόμες πρακτικές σχετιζόμενες με τη φυσική δραστηριότητα σε ένα πληθυσμό δυνητικά υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα δύσκολα προσεγγίσιμο: τις γυναίκες, και ειδικά τις γυναίκες αυτές που έχουν οικογένεια και ταυτόχρονα εργάζονται. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2023 και την ίδια ημέρα οργανώθηκε ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση για τους σκοπούς και τα αποτελέσματά του. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων, εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της πολιτείας και δημοσιογράφοι. 

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software