Καταστατικό

Δείτε το καταστατικό του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:


.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software