ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ένας από τους κύριους σκοπούς του Ιδρύματος είναι και η υποστήριξη της έρευνας, η απονομή βραβείων και η παροχή οικονομικών βοηθημάτων σε νέους καρδιολόγους, για μετεκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γι΄αυτό το λόγο, το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καθιέρωσε «Οικονομικά Βοηθήματα» μετεκπαίδευσης για νέους καρδιολόγους. Από το 1992 έως και σήμερα, έχουν μετεκπαιδευτεί 124 νέοι καρδιολόγοι και συνεχίζουμε.
Από το 2012 το «Ίδρυμα Μαρία Τσάκος-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης» ξεκίνησε την ετήσια χορηγία οικονομικών βοηθημάτων: «Εις μνήμην Μαρία Π.Τσάκου». Το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. εκφράζει την βαθιά ευγνωμοσύνη του στον Καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο, που είναι πάντοτε συνοδοιπόρος στο έργο του Ιδρύματος.
Στα ίδια πλαίσια, το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. απομένει Βραβείο σε νέους καρδιολόγους, ανά δύο χρόνια, με τίτλο «Συμβολή στις αγγειακές παθήσεις – Βραβείο Καθηγητού Μάκη Τσαπόγα».

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software