Λιγότερο αλάτι, πιο γερή καρδιά!

Λιγότερο αλάτι, πιο γερή καρδιά!

Η συνήθεια της μόνιμης χρήσης αλατιού στο φαγητό έναντι της περιοδικής χρήσης έδειξε σαφή αποτελέσματα υπέρ της περιοδικής χρήσης. Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια μειώθηκε κατά 19% σε όσους έριχναν αλάτι στο φαγητό τους, μόνο όταν θεωρούσαν ότι χρειάζεται. Μάλιστα όσοι ποτέ δεν αλάτιζαν το φαγητό τους είχαν 23% μείωση του κινδύνου. Αντίθετα, όσοι ‘αλατίζουν’ το φαγητό πάντα, έχουν υψηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό φαίνεται από μια πρόσφατη μελέτη σε 176,570 ενήλικες από το Ηνωμένο Βασίλειο.  Η συνήθεια της μόνιμης χρήσης αλατιού στο φαγητό έναντι της περιοδικής χρήσης έδειξε σαφή αποτελέσματα υπέρ της περιοδικής χρήσης. Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια μειώθηκε κατά 19% σε όσους έριχναν αλάτι στο φαγητό τους, μόνο όταν θεωρούσαν ότι χρειάζεται. Μάλιστα όσοι ποτέ δεν αλάτιζαν το φαγητό τους είχαν 23% μείωση του κινδύνου. Αντίθετα, όσοι ‘αλατίζουν’ το φαγητό πάντα, έχουν υψηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό φαίνεται από μια πρόσφατη μελέτη σε 176,570 ενήλικες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software