ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας ακόμα δράσης με κοινωνικό πρόσημο που εκπληρώνει και δικαιώνει πλήρως τους σκοπούς της ίδρυσής του. Ανταποκρινόμενο στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της κοινότητας Μέλισσας, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που εκφράστηκε από την πολυπράγμων και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας πρόεδρο του οικισμού, κ. Λυκοκανέλλου Αλεξάνδρας, παρευρέθηκε στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2022, με ιατρικό εξοπλισμό και συνεργάτες του ιδρύματος καρδιολόγους, στο κοινοτικό ιατρείο του οικισμού όπου διεξήγαγε προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, στους κατοίκους που οικειοθελώς προσήλθαν στο ιατρείο για να εξετασθούν, αφού διενεργήθηκε λήψη ιατρικού ιστορικού, ακολούθησε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, καθώς και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα για την πληρέστερη εκτίμηση της καρδιαγγειακής υγείας του πληθυσμού.

Ακολούθησαν συμβουλευτικές ιατρικές οδηγίες για τους κυριότερους παράγοντες που υπονομεύουν την καρδιαγγειακή μας υγείας, όπως είναι η χοληστερίνη, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η σημασία της κληρονομικού ιστορικού και της αποφυγής του καπνίσματος, ενώ έγινε ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα οφέλη της σωστής διατροφής και της σωματικής άσκησης στην διατήρηση της καλής λειτουργίας της καρδιάς και των αγγείων μας.

Τα σημαντικά αυτά θέματα έγιναν αφορμή για γόνιμες συζητήσεις ανάμεσα στους επιστημονικούς συνεργάτες του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. και τους συμμετέχοντες για την αξία του τακτικού προληπτικού καρδιαγγειακού ελέγχου για μια ζωή με υγεία, απαλλαγμένη από προβλήματα που πηγάζουν από το λανθασμένο πολλές φορές, σύγχρονο τρόπο ζωής μας.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα ευρήματα:

Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου του 2022, εξετάσθηκαν συνολικά 82 άτομα από την δημοτική κοινότητα Μέλισσας και τους γύρω οικισμούς. Οι εξεταζόμενοι έδωσαν πλήρες ατομικό αναμνηστικό, καθώς και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού κινδύνου και αιφνιδίου θανάτου, ενώ υπεβλήθησαν σε ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα και μέτρηση αρτηριακής πίεσης.

Η μέση ηλικία των εξεταζόμενων ήταν 60,2±16,1 ετών (εύρος 18-94 ετών), ενώ το 45.1% (n=37) ήταν άνδρες. Σε αυτό τον πληθυσμό σε ό,τι αφορά τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου διαπιστώθηκε ότι 51.2% (n=42) πάσχουν από γνωστή αρτηριακή υπέρταση για την οποία λαμβάνουν αγωγή, 39% (n=32) λαμβάνουν αγωγή δυσλιπιδαιμίας , 9.8% (n=8) έχουν διαγνωσθεί με σακχαρώδη διαβήτη και 29.3% (n=24) είναι ενεργοί καπνιστές. Σε ότι αφορά το οικογενειακό ιστορικό, 9.8% (n=8) των εξεταζόμενων ανέφεραν θετικό οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού κινδύνου ενώ δεν αναφέρθηκε ιστορικό αιφνιδίου θανάτου. Επιπλέον το 14.6% (n=12) του πληθυσμού πάσχει από γνωστή χρόνια κολπική μαρμαρυγή, 1 ασθενής (1.2%) πάσχει από γνωστή μετρίου βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας και 1 ασθενής (1.2%) φέρει μόνιμο βηματοδότη λόγω πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού. Τέλος μία εξεταζόμενη ήταν στο τέλος του 1ου τριμήνου κύησης.

Από τις καταγραφές αρτηριακής πίεσης διαπιστώθηκε διάμεσος τιμή συστολικής αρτηριακής πίεσης 140mmHg (130-148mmHg – 25-75% percentile range) και διάμεσος τιμή διαστολικής αρτηριακής πίεσης 81mmHg ( 75-87mmHg -25-75% percentile range).Με βάση τις αναφερόμενες τιμές αρτηριακής πίεσης κατ’ οίκον και την βοήθεια των έμμεσων στοιχείων που προκύπτουν μέσω του διαθωρακικού υπερηχοκαρδιογραφήματος (διαστολική δυσλειτουργία, διάταση αριστερού κόλπου, διάταση ανιούσας αορτής), διαπιστώθηκε πιθανή αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση σε επιπλέον 4.9% (n=4) του γενικού πληθυσμού.

Από το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 12 απαγωγών εντοπίστηκαν 2 εξεταζόμενοι (2.4%) με συμπτωματική βραδυκαρδία με αποτέλεσμα να συσταθεί ρύθμιση της φαρμακευτικής τους αγωγής και περαιτέρω διερεύνηση καθώς και 1 εξεταζόμενη νεαρής ηλικίας (44 ετών) με 1ου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό (PR 300msec) για το οποίο έγινε σύσταση για τακτική παρακολούθηση. Επιπλέον ανευρέθη μια εξεταζόμενη (1.2%) με ΗΚΓ ενδεικτικό υπερτροφίας αριστερής κοιλίας.

Από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς διαγνώσθηκαν μετρίου βαθμού βαλβιδοπάθειες σε 6.1% του πληθυσμού (n=5). Από αυτές οι 3 αφορούσαν την μιτροειδή βαλβίδα και οι 2 την αορτική βαλβίδα. Επιπλέον έγινε διάγνωση ανευρυσματικής διάτασης της ανιούσας θωρακικής αορτής σε 4.9% (n=4) του πληθυσμού και δόθηκαν οδηγίες πρόληψης και παρακολούθησης αυτής. Σε ότι αφορά κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες, ανευρέθησαν, 1 ασθενής 70 ετών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με συνοδό απόφραξη στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, στην οποία συνεστήθη διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου, ετήσια παρακολούθηση και προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) όλης της οικογένειας καθώς επίσης και 1 ασθενής 59 ετών με πιθανή διατατική μυοκαρδιοπάθεια με βάση πρόσφατο έλεγχο που προσκόμισε και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΕ: 30%) με πρόσφατη έκπτωση του κλάσματος εξωθήσεως συγκριτικά με τον πρόσφατο έλεγχό του. Στον ασθενή δόθηκαν οδηγίες περαιτέρω διερεύνησης και διαστρωμάτωσης αρρυθμιολογικού κινδύνου, ενώ συνεστήθη επίσης screening της οικογένειας και ετήσια παρακολούθηση των συγγενών α’ βαθμού. Τέλος ανευρέθησαν 7 ασθενείς (8.5%) με διαστολική δυσλειτουργία εκ των οποίων οι 2 (2.4%) έπασχαν από διαστολική δυσλειτουργία grade III στους οποίους δόθηκαν οδηγίες τιτλοποίησης αντιυπερτασικής αγωγής.

Συνολικά διαπιστώθηκαν μη διαγνωσμένες παθήσεις ή μη ικανοποιητική ρύθμιση γνωστών παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος σε 21.9% (n=18) του πληθυσμού.

Στον πίνακα συνοψίζονται τα ανωτέρω ευρήματα.

Συμπερασματικά, το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. σε μια ακόμα δράση κοινωνικού χαρακτήρα, μέσω των δεδομένων που συνελέγησαν και των ιατρικών ζητημάτων που ανευρέθησαν, ανέδειξε την σημασία του τακτικού ιατρικού ελέγχου, τόσο για την πρόληψη όσο και για την παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά πως τέτοιες δράσεις έχουν θετικό μόνο πρόσημο σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, ευαισθητοποιώντας περαιτέρω σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας.

Όλα τα παραπάνω έγιναν υπό την αιγίδα του ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένου, και λόγω επαγγέλματος, Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Ιωάννη Λέντζα, ενώ την δράση αγκάλιασε με την έγκρισή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας. Το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. τους ευχαριστεί θερμά όλους για την υποστήριξή τους.

Kατηγορία N (συνολικά 82 εξεταζόμενοι) %
Παράγοντες Κινδύνου
Φύλο (άνδρες) 37 45.1
Υπέρταση 42 51.2
Δυσλπιδαιμία 32 39
Σακχαρώδης Διαβήτης 8 9.8
Κάπνισμα 24 29.3
Οικογενειακό Ιστορικό Καρδιαγγειακής Νόσου 8 9.8
Οικογενειακό Ιστορικό Αιφνίδιου θανάτου 0 0
Κολπική μαρμαρυγή 12 14.6
Νέες Διαγνώσεις
Διάταση ανιούσας θωρακικής αορτής 4 4.9
Τουλάχιστον μετρίου βαθμού βαλβιδοπάθεια 5 6.1
Πιθανή κληρονομική καρδιοπάθεια 2 2.4
Αρρυθμία 2 2.4
Αρρύθμιστη Αρτηριακή Υπέρταση 4 4.9
Διαταραχή στο ΗΚΓ 1 1.2
  Μέση τιμή εύρος
Ηλικία (έτη) 60,2±16.1 18-94
Συστολική αρτηριακή πίεση 140* 130-148*
Διαστολική αρτηριακή πίεση 81* 75-85*
*Διάμεσος τιμή με 25-75 percentile εύρος λόγω μη κανονικής κατανομής της παραμέτρου
.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software