ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Παγκοσμίως υπάρχουν σύλλογοι ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες, που ενημερώνουν κοινό και ασθενείς και εμψυχώνουν τους συνασθενείς τους, ενώ συχνά προσφέρουν και πρακτική βοήθεια. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται: στην Αθήνα <Η Καρδιά του Παιδιού> και στη Θεσσαλονίκη οι <Παιδικές Καρδιές>. Ιδρύθηκαν από γονείς ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια. Σκοπός του συλλόγου <Η Καρδιά του Παιδιού> (https://www.kardiapaidiou.gr), που ιδρύθηκε το 1983, είναι η ηθική, ψυχολογική και υλική στήριξη και παροχή πληροφόρησης στις οικογένειες των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ οι στόχοι του συλλόγου <Παιδικές Καρδιές> (http://www.paidikeskardies.gr), που ιδρύθηκε το 1990, είναι η δημιουργία Παιδιοκαρδιολογικού -Παιδιοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, η βελτίωση και η αξιοπρεπής αντιμετώπιση των συνθηκών περίθαλψης των παιδιών, η οικονομική ενίσχυση, η διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών στη μόρφωση και στην εργασία και η ψυχολογική στήριξη των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software