Προ-Αθλητικός Έλεγχος σε Παιδιά

Προ-Αθλητικός Έλεγχος σε Παιδιά

Με την επιστροφή  στα σχολεία και στις αθλητικές δραστηριότητες, τα παιδιά και οι αθλητές είναι επιβεβλημένο να πραγματοποιήσουν πλήρη προ-αθλητικό έλεγχο, για να επιβεβαιώσουν την καλή υγεία της καρδιάς και τη δυνατότητα να αθληθούν χωρίς κίνδυνο. Ο προ- αθλητικός έλεγχος είναι απαραίτητος να γίνεται στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που αθλούνται, είτε ασχολούνται ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά με τον αθλητισμό. O έλεγχος περιλαμβάνει ατομικό και οικογενειακό ιστορικό (και των δυο γονέων), κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα. Στόχος του ελέγχου είναι να αποκλειστούν τυχόν συγκεκριμένες ομάδες ειδικών νοσημάτων της καρδιάς , ώστε η άθληση να πραγματοποιείται με ασφάλεια για την υγεία των ασκούμενων.  Σε αρκετές περιπτώσεις και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ειδικού γιατρού μπορεί να χρειαστεί ο προ- αθλητικός έλεγχος να συμπληρωθεί και με άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις, ανάλογα με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ.
ΑΘΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.



e-genius.gr ...intelligent web software