Αρτηριακή πίεση & πνευματική άσκηση!

Αρτηριακή πίεση & πνευματική άσκηση!

- Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης, ότι:
- Η πνευματικότητα και το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης και σε αύξηση της ροής του αίματος στις αρτηρίες.
Η μελέτη – FEEL STUDY – πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, διήρκεσε 12 εβδομάδες και «εξέτασε» τυχαίο δείγμα 100 ενηλίκων, ασθενών με υπέρταση, τους οποίους «χώρισε» σε 2 ομάδες:
- Μία ομάδα ασθενών που λάμβαναν τη συνήθη για υπέρταση φροντίδα.
- Μία ομάδα ασθενών που λάμβαναν τη συνήθη για υπέρταση φροντίδα και επιπλέον «παρέμβαση» με καθημερινή αποστολή μηνυμάτων και βίντεο στο κινητό τους τηλέφωνο, τα οποία ενθάρρυναν την θετική ανταπόκριση και εστίαζαν στην αισιοδοξία, την ευγνωμοσύνη και τη συγχώρεση (θετικά συναισθήματα).
Σημαντική παρατήρηση της μελέτης ήταν η μείωση κατά 7,6mmHg της συστολικής αρτηριακής πίεσης των ασθενών της ομάδας με την επιπλέον παρέμβαση – καθημερινή αποστολή μηνυμάτων και βίντεο -, σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση κατά 0,55mgHg στη συστολική αρτηριακή πίεση της ομάδας των ασθενών με τη συνήθη φροντίδα.
- Με αυτό το σημαντικό ποσοστό μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης, οι ασθενείς θα μπορούσαν ενδεχομένως να ζήσουν περισσότερο, διατρέχοντας μικρότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή νεφρικών παθήσεων, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες και πιο διευρυμένες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα παρατηρούμενα συμπεράσματα – οφέλη.

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software