ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περισσότερα από 20 χρόνια τo Ελληνικό  Ίδρυμα Καρδιολογίας, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιεί Προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία όλης της χώρας, με σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά και τους νέους για τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων και τους τρόπους πρόληψης. Σε αυτά τα πλαίσια, συνεχίζοντας δυναμικά, το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. υλοποίησε Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε Γυμνάσιο Σχολείο της Ίου, με θέμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΑΣΚΗΣΗ». 

Το θέμα του Προγράμματος παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από Επιστημονικό Συνεργάτη του Ιδρύματος. 

Δίπλα στα παιδιά και στους νέους, με επιστημονική ενημέρωση, για μία ζωή με υγεία και ποιότητα!

 

.

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι τρόποι αποφυγής τους.e-genius.gr ...intelligent web software