Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Αρχική > Δραστηριότητες > Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Από το 2003, εγκαινιάστηκε η συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με στόχο τη συμβολή των φαρμακοποιών στην αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη των  καρδιαγγειακών παθήσεων. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη συνειδητοποίηση του μείζονα ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η φαρμακευτική κοινότητα της χώρας στην επιτυχία της καρδιολογικής πρόληψης.

Ήδη στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία αρκετές εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν μεγάλος αριθμός φαρμακοποιών και άλλων υγιειονομικών, αλλά και συμπολιτών μας που ενημερώθηκαν υπεύθυνα για τη σημασία της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.