Έρευνα

Αρχική > Έρευνα

Kάθε μέρα κάτι καινούριο έχει να προσφέρει η έρευνα  στον τομέα της πρόληψης. Για το λόγο αυτό το EΛ.I.KAP. χρηματοδοτεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών.

  • “Bιολογικά stents: η σύγχρονη λύση στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου”,
  • “Λειτουργικές ανωμαλίες της αορτής”,
  • “Eνεργητικό και παθητικό κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στην αορτή”,
  • “Λειτουργικότητα του αριστερού κόλπου”,
  • “H καρδιολογία στην ψηφιακή εποχή”,
  • “Γενετικός έλεγχος μυοκαρδιοπαθειών”,
  • “Επιπολασμός της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 7 – 8 ετών στο σύνολο της χώρας από το 1997 έως το 2007”,

είναι μερικοί μόνον από τους τίτλους εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε μεγάλα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου, διεξήγαγε το καλοκαίρι του 2004 επιδημιολογική μελέτη σε 12 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με την ονομασία “ΑΡΓΩ”, στην οποία μελετήθηκαν διάφορα δημογραφικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά 803 ανδρών και γυναικών.